De erfenis van 25 jaar Vinex mrt2015

De erfenis van 25 ja...

In de periode 1987-1991 is met veel overtuiging en optimisme gewerkt aan de Vierde nota over de ruimtelijke ordening en de Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra. Deze nota, met enthousiasmerende ondertitel van “Op weg naar 2015”, bood een venster op de ruimtelijke ontwikkeling van...

Na de olie okt2012

Na de olie

Nederland loopt achter in het gebruik van duurzame energie. Hoewel er allerlei technieken voorhanden zijn, ontbreekt het bij de veel ontwerpers, beleidsmakers en consumenten aan het besef dat het roer om moet – en snel. Dat kan alleen door ook ruimtelijk ingrijpende maatregelen te nemen. Een...

Energielandschappen mei2010

Energielandschappen

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling is de sleutel naar een duurzame samenleving. In Europa dragen steden voor meer dan de helft bij aan de uitstoot van broeikasgassen en consumeren zo’n 80 procent van het totale energieaanbod. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling kan een belangrijke bijdrage...

Proeftuin Drenthe okt2006

Proeftuin Drenthe

De Drentse steden Assen, Hoogeveen en Emmen maken alledrie een ingrijpende stedelijke herstructurering door. De steden – regionale centra voor wonen, werken en voorzieningen – nemen hun binnensteden onder handen, pakken hun naoorlogse woonwijken aan en werken aan het verbeteren van de...