Delen

Netwerk

CCN

 

Connecting Cities is een netwerkorganisatie dat is samengesteld uit adviseurs en ontwerpers die elkaar ondersteunen en aanvullen. Zij hebben door de jaren heen, op verschillende werkplekken en in vele projecten in binnen- en buitenland met elkaar opgetrokken. Het Connecting Cities Netwerk bestaat (van links naar rechts) uit de volgende partners:

Martin Dubbeling is stedenbouwkundige en is als adviseur, ontwerper en supervisor betrokken bij het organiseren en vormgeven van complexe opgaven in de stedelijke revitalisering. Hij is de oprichter van Connecting Cities en het Connecting Cities Netwerk. Martin is naast allround stedenbouwkundige een specialist en procesbegeleider in de herontwikkeling van centrumgebieden van steden en dorpen en adviseur op het gebied van duurzame ruimtelijke ontwikkeling, ontwerp en inrichting.

Rob van der Wijst is een gedreven en breed inzetbare stedenbouwkundig adviseur bij NLUD_Next Level Urban Design. Hij is actief en ervaren over de volledige breedte van het vakgebied. Zijn kwaliteiten liggen bij de ruimtelijke analyse en het stedenbouwkundig ontwerp door alle schaalniveaus heen. Rob adviseert bij bottom-up initiatieven en ruimtelijke processen die tot doel hebben om de ruimtelijke, sociale en economische kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren.

Hans Hofman is stedenbouwkundige én landschapsarchitect bij Buro Hofsteden met een ruime ervaring met het opstellen van een grote diversiteit aan plannen variërend van stedenbouwkundige tot meer landschappelijke aard en van kleinschalig tot grootschalig. Hans werkt aan projecten met een hoge mate van complexiteit en is in staat om gestrande plannen en vastgelopen processen met goed luisteren, doorvragen  en interactieve planvorming de plannen en processen weer vlot te trekken.

Sébastien Goethals is architect en stedenbouwkundige bij Citilinks en voornamelijk werkzaam in Azië en Afrika. Hij is expert op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en stedelijk verkeer en vervoer. Sébastien werkt aan grootstedelijke opgaven en heeft prijzen gewonnen met zijn plannen voor verstedelijking in hoge dichtheden met gemengde functies, hoogwaardige openbare ruimte, openbaar vervoer en stadslandbouw.

Mark Niesten is landschapsarchitect bij KuiperCompagnons en gespecialiseerd op het gebied van ruimtelijk ontwerp, stedelijke planning en watermanagement. Hij werkt aan projecten in Nederland, Polen, India en China. Mark heeft een oog voor cultuurhistorie, kansen voor stedelijke transformaties en is zeer goed in staat om de complexe werkelijkheid te vertalen naar eenvoudige, heldere en slimme ruimtelijke oplossingen.