Delen

Over Martin Dubbeling

foto06Martin Dubbeling (1961) is stedenbouwkundige en is als adviseur, ontwerper en supervisor betrokken bij het organiseren en vormgeven van complexe opgaven in de stedelijke revitalisering. Hij is naast allround stedenbouwkundige een specialist en procesbegeleider in de herontwikkeling van centrumgebieden van steden en dorpen en specialist en adviseur op het gebied van duurzame ruimtelijke ontwikkeling, ontwerp en inrichting. Sinds begin 2013 werkt Martin Dubbeling onder de naam Connecting Cities in Nederland en China. Connecting Cities richt zich op onderzoek, advies, ontwerp en communicatie op het gebied van duurzame ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling. Hij werkt hierin samen met experts en partners in Nederland, Europa, Azië en de Verenigde Staten.

Vanaf 2011 is Martin Dubbeling Vice President Urban Planning Advisory Teams (UPATs) van ISOCARP, the International Society of City and Regional Planners. ISOCARP is een vereniging met 800 leden – stedenbouwkundigen, planologen en landschapsarchitecten – in bijna 80 landen. Martin Dubbeling is binnen ISOCARP verantwoordelijk voor het organiseren UPAT workshops. Dit zijn workshops van een week met experts van ISOCARP die ISOCARP organiseert in opdracht van steden en stedelijke regio’s. In de afgelopen jaren was hij eindverantwoordelijk voor de UPAT workshops in en missies naar Singapore (2010), Wuhan (2012), Perm (2012), Shantou (2013), Nanjing (2013), Ulyanovsk (2015) en voor de Verenigde Naties in Gaza (2015), de Westelijke Jordaanoever (2015) en Kabul (2016).

Martin Dubbeling werkt 25 jaar aan ontwerpen, onderzoeken, publicaties en adviezen op het gebied van duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Hij is een van de auteurs van het boek ‘Duurzame Stedenbouw – Sustainable Urban Design’ (2005). Voor dit boek kreeg hij in 2006 op het 42e ISOCARP congres in Istanboel de Gerd Albers Award uitgereikt. De tweede en herziene druk van dit boek verscheen in september 2010. Martin Dubbeling was rapporteur en lid van het congresteam van het 45e ISOCARP Congres ‘Low Carbon Cities’ in Porto in 2009. Hij was coördinator en begeleider van de Young Planning Professionals workshop voorafgaand aan het 46e ISOCARP congres ‘Sustainable City – Developing World’ in Nairobi in 2010. Verder heeft hij voor de ISOCARP Reviews 05, 07 en 09 artikelen geschreven over energietransitie en ruimtelijke ordening en over stedelijke ontwikkeling in China.

Martin Dubbeling studeerde stedenbouwkunde aan de TU Delft (1981-1988). Tijdens en direct na zijn studie had hij een eigen ontwerp en adviesbureau (1985-1992). Daarna werkte hij bij en had leidinggevende functies bij de ontwerp- en adviesbureaus BügelHajema Adviseurs (1993-1999), Kuiper Compagnons (2000-2005) en SAB (2006-2012). Naast zijn werk is hij in zijn vakgebied actief in verschillende bestuursfuncties. Zo was hij voorzitter van de BNSP|NVTL Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling (1993-2013) en bestuurslid van de BNSP, de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (2009-2013).

Martin Dubbeling verzorgt op uitnodiging presentaties, workshops en lezingen op congressen en universiteiten. Zo was hij in de afgelopen jaren actief als spreker en in workshops in Europa (Lille, Antwerpen, Kopenhagen, Oslo, Kristiansand, Sint-Niklaas, Perm, Delft, Wenen, Amsterdam, Lublin, Minsk, Rome, Moskou, Zürich, Barcelona en Londen), in Afrika (Kampala en Nairobi), in Azië (Singapore, Shanghai, Wuhan, Kunming, Shantou, Hangzhou, Nanjing, Brisbane, Chongqing, Guangzhou, Beijing en Ningbo) en het Midden-Oosten (Oost-Jeruzalem, Ramallah, Dubai en Kabul).

Download mijn CV, profielschets en publicaties in het Nederlands: CV + BIO MPW DUBBELING 20 APRIL 2016

Download mijn CV, profielschets en publicaties in het Engels: CV + BIO MPW DUBBELING 20 APRIL 2016_EN