Duurzame landschapsarchitectuur feb2015

Duurzame landschapsarchitectuur

De landschapsarchitectuur heeft een rijke traditie van duurzame ontwerpen. Anderzijds blijkt de kennis, kunde en ervaring hieromtrent nog onvoldoende ontsloten en toegepast. Na een oproep aan de vakgemeenschap zijn bijna honderd plannen en projecten ingebracht. In dit boek worden 42 projecten gethematiseerd en becommentarieerd door deskundigen uit de praktijk- en onderzoekswereld. Het gaat om actuele thema’s zoals tijd en continuïteit, water en veiligheid, natuur en biodiversiteit, energie en kringlopen en de klimaatbestendige stad. Een van de voorbeelden die in dit boek zijn opgenomen is het project waar ik sinds 1997 aan heb mogen...