Delen

Over Connecting Cities

Variant4-5 CC

Connecting Cities is een bureau voor stedenbouwkundig ontwerp, advies en onderzoek op het gebied van duurzame stedelijke transformatie en ontwikkeling. Connecting Cities maakt deel uit van een (inter)nationaal netwerk van ontwerpers, wetenschappers, experts, marktpartijen, adviesbureaus en universiteiten in verschillende steden. Hierdoor is Connecting Cities in staat om voor elk project een team samen te stellen dat de kennis en ervaring uit verschillende disciplines en steden verbindt en benut. Vandaar de naam ‘Connecting Cities’.

Kernactiviteiten van Connection Cities zijn stedenbouwkundige analyse en ontwerp, stedelijke transformaties en het organiseren van workshops voor bijzondere ruimtelijke opgaven. Connecting Cities richt zich op onderzoek, advies, ontwerp en communicatie op het gebied van duurzame ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling. Connecting Cities werkt hierin samen in een netwerk van experts en partners in Nederland, Europa, Azië en de Verenigde Staten.

Connecting Cities is in staat om op zeer korte termijn teams samen te stellen voor strategische gebiedsvisies en omgevingsvisies. Zo hebben de teams van Connecting Cities in de afgelopen jaren gewerkt aan uiteenlopende projecten, van het integreren van waterberging en groene recreatiezones in hoogstedelijke gebieden in China tot kleinschalige transformaties in kleine kernen in Nederland. Connecting Cities is niet alleen actief in stedenbouwkundig ontwerp, maar ook in het organiseren en aansturen van projecten, processen, prijsvragen, seminars en publicaties.