Succes of falen van de stad steeds dichter bij elkaar jun2016

Succes of falen van ...

Interview voor Rabobank Highlights, ‘Handpicked essentials for today’s leaders’ door Herman Kleintjes. Wil je enigszins meetellen als stad, dan is dat tegenwoordig hard werken. Het is vinger aan de pols houden, niet verouderen, faciliteren en promoten. Geluk is een factor,...

Klimaat ambities hebben enorme ruimtelijke gevolgen jun2012

Klimaat ambities heb...

Martin Dubbeling is druk bezig met de voorbereidingen van het BNSP-jaarcongres op 8 november 2012 dat in het teken staat van klimaatbeleid en ruimtelijke ontwikkeling. Het BNSP-bestuurslid is daarnaast in internationaal verband actief in de advisering van steden en regio’s: ‘In Rusland en...

Jaren zestig wijken feb2011

Jaren zestig wijken

De ene woonwijk is de andere niet. Er zijn grote verschillen tussen woonwijken uit de jaren vijftig, zestig, zeventig, tachtig en aansluitend de Vinex-woonwijken uit de vorige eeuw. De verschillen zijn weliswaar niet zo scherp te duiden als de verschillen in personenauto’s en popmuziek uit de...

Een zorgvuldige transformatie van het bestaande okt2010

Een zorgvuldige tran...

Hij geldt in Nederland als een vernieuwer, die al vroeg het belang van duurzame stedelijke ontwikkeling inzag. Eind jaren 1980 pleitte stedenbouwkundige Martin Dubbeling al voor een aanpak op een hoger schaalniveau. Twintig jaar later lijkt dat pleidooi eindelijk gehoor te vinden, getuige het...

Energie kost ruimte dec2009

Energie kost ruimte

Volgens stedenbouwkundige Martin Dubbeling moeten we niet langer praten over energiebesparende maatregelen maar juist over energieopwekkende maatregelen. “We moeten nu de slag maken naar woonwijken en bedrijventerreinen die energie produceren. En maak dat maar zichtbaar. Laat maar zien dat...

Ver voor de muziek uit jul2009

Ver voor de muziek u...

Hij geldt met recht als een van de innovators, die vroeg het belang van duurzame stedelijke ontwikkeling heeft ingezien. Vanaf eind jaren tachtig, toen in Nederland dubo langzaam maar zeker terrein veroverde, pleitte stedenbouwkundige Martin Dubbeling in verschillende publicaties al voor een...

Duurzame stedelijke ontwikkeling moet je groots aanpakken jun2009

Duurzame stedelijke ...

Na een stilte van enkele jaren staat ‘duurzame stedenbouw’ weer volop in de belangstelling. Niet alleen is het milieu weer terug als wereldwijd agendapunt, de economische crisis maakte een eind aan het jachtige bouwsucces en creëerde ruimte voor een pas op de plaats. Tijd voor een discussie...

Tijd voor transitie, tijd voor een schaalsprong nov2008

Tijd voor transitie,...

Stop met de obsessie voor de individuele woning. Volgens stedenbouwkundige Martin Dubbeling is het hoog tijd voor ‘out of the box’-denken op het hogere schaalniveau. Biedt Cradle to Cradle perspectief? Een interview. “Op gebouwniveau zijn de grenzen van energiezuinig bouwen inmiddels bereikt....