UPAT workshops voor UN-Habitat

Voor ISOCARP draag ik de verantwoordelijkheid voor de acquisitie en de voorbereidingen van Urban Planning Advisory Team (UPAT) workshops waar dan ook ter wereld. Het doel van een UPAT is om de uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van stedelijke planning van de leden van ISOCARP te mobiliseren en in te zetten om steden en regio’s te ondersteunen bij het realiseren van projecten, ruimtelijke programma’s en beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling. Zo ben ik tussen 15 en 23 augustus 2014 door het UN-Habitat kantoor in Ramallah uitgenodigd om een UPAT workshop voor te bereiden en wel in de vorm van een onafhankelijke en zogenaamde Test Planning Exercise voor de regio tussen de steden driehoek Ramallah, Bethlehem en Jericho in Palestijns gebied. Deze regio, dat ook Oost-Jerusalem omvat, is onderontwikkeld maar kan zich tot kansrijke verbinding vormen tussen de grote stadsgewesten van Tel Aviv in Israël en Amman in Jordanië. De doelstelling van het UPAT team is het bieden van ondersteuning in de strategische visievorming van de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de regio.

#222-02

Een Urban Planning Advisory Team van ISOCARP is een internationaal samengesteld team met vijf, zeven of negen leden van ISOCARP. Een team leider stuur het team aan. Een rapporteur is vanaf het begin verantwoordelijk voor het eindrapport. Het UPAT team bestaat verder uit twee of vier senior adviseurs en twee jonge planners of ontwerpers. ISOCARP is hiermee in staat om op maat teams samen te stellen en workshops te organiseren voor alle mogelijke onderwerpen, opgaven en locaties. Een UPAT workshop neemt vijf tot zeven dagen in beslag. Op de laatste dag van de workshop presenteert het team haar bevindingen aan de opdrachtgevers.

#222-08

De out of the box benadering van een UPAT team leidt tot eenvoudige, originele en praktisch toepasbare maatregelen en oplossingen. De ervaring leert dat een UPAT workshop een krachtige stimulans kan leveren aan ruimtelijk beleid en ruimtelijke ontwikkelingsprocessen waardoor een stad of een regio zich meer kan ontwikkelen in de richting van een meer leefbare, veerkrachtige, duurzame en economisch vitale samenleving. De uitdagingen voor het UPAT team en de Test Planning Exercise voor Ramallah, Oost-Jerusalem, Bethlehem en Jericho liggen in het versnellen van integrale stadsontwikkeling, het verbeteren van openbaar vervoer, behoud van kwetsbare landschappen, natuurlijke hulpbronnen, cultureel en religieus erfgoed in het gebied. De regio is ook gebaat bij een omvattende strategie hoe om te gaan met water, van winning, distributie, zuivering en hergebruik. De UPAT workshop voor de Ramallah-Oost-Jerusalem-Bethlehem-Jericho regio zal mogelijk plaatsvinden in de eerste maanden van 2015.

#222-01